Przegląd rozwiązań stropowych

Przegląd rozwiązań stropowych

Strop jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Dzieli kondygnacje budynku, przenosząc obciążenia, jakie na niego działają. Wybór odpowiedniego stropu jest ważną decyzją, wiąże się bowiem z przewidywaną wielkością inwestycji w chwili obecnej oraz parametrami takimi jak termoizolacyjność, które odgrywają ważną rolę w późniejszych kosztach eksploatacji. Patrząc z takiej perspektywy, podobnie jak przy zakupie dla przykładu okien, dokonane wybory będą przynosić pozytywne tub negatywne efekty w przyszłości. Wracając jeszcze do kwestii kosztu inwestycji, najbardziej istotne będą koszty samych materiałów oraz koszty robocizny (w tym także oszczędności czasu pracy wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii).

Pamiętajmy, że jako inwestorzy możemy zasugerować projektantowi rozwiązanie dla nas odpowiednie. W obiektach małych, takich jak domy jednorodzinne, ważne jest zapewnienie możliwości wykonania stropu bez użycia dźwigu. Dobrym pomysłem może okazać się zastosowanie elementów prefabrykowanych, które da się zamontować bez użycia ciężkiego sprzętu.

Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę rozwiązań stropowych.

STROPY PANELOWE

TERIVA PANEL, SMART, VECTOR

Montaż stropów panelowych jest zdecydowanie tańszy, gdyż nie wymaga on
układania belek i pustaków między belkami oraz licznego zbrojenia
górnego. Do minimum zredukowana jest ilość stemplowania, szalowania. W
niektórych wypadkach stemplowanie nie jest w ogóle konieczne. Stropy
panelowe to również większe możliwości konstrukcyjne – nowoczesne stropy
można stosować w aranżacji dużych przestrzeni, bez ścian działowych czy
podciągów. Możemy zaprojektować przestronny salon, nawet do 10 metrów
rozpiętości. Na uwagę zasługuje także fakt, że w dowolnym miejscu stropu
panelowego możemy powiesić ciężkie elementy oraz w stropie ukryć
różnego rodzaju instalacje (grzewczą, elektryczną, wentylacyjną), czego
nie można wykonać przy popularnym stropie belkowo-pustakowym typu
Teriva.

Do zalet rozwiązań panelowych należy bez wątpienia
łatwy, szybki i ekonomiczny montaż. Stropy panelowe, zarówno SMART,
TERIVA PANEL czy VECTOR bardzo szybko montujemy za pomocą lekkiego
dźwigu HDS. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale i zredukować
koszty montażu oraz transportu. W dodatku kontynuowanie prac zarówno pod
stropem, jak i na nim jest możliwe już na następny dzień (w przypadku
stropu SMART). Stropy panelowe po ułożeniu tworzą gładką, równą
powierzchnię dolną. Nie trzeba stosować sufitów podwieszanych –
wystarczy lekka zaprawa i mamy gotowy sufit.

STROPY MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA MOKRO

Betonuje się je na pełnym deskowaniu bezpośrednio na miejscu budowy.
Muszą być zaprojektowane indywidualnie dla każdego budynku. Konstruktor
decyduje o sposobie oparcia na ścianach, układzie zbrojenia oraz
wyznacza nośność stropu. Z tego powodu jakiekolwiek zmiany podczas
budowy muszą być konsultowane z autorem projektu. Największą wadą stropu
monolitycznego jest czasochłonny i skomplikowany proces montażu, do
którego niezbędna jest konieczność wynajęcia profesjonalnej ekipy, która
poradzi sobie z solidnym deskowaniem i przygotowaniem zbrojenia. To
wszystko rzutuje w sposób istotny na koszty, czyniąc stropy monolityczne
jednymi z najdroższych na rynku. Dodatkowo w przypadku błędów
montażowych, zalany strop nie zostanie zaakceptowany przez kierownika
budowy, co znów przełoży się na kolejne prace i wzrost kosztów. Dlatego,
z wymienionych powyżej względów, stropy monolityczne powoli wychodzą z
użycia.

STROPY GĘSTOŻEBROWE

TYPU TERIVA

Stropy gestożebrowe nazywane bywają często następcami stropów
monolitycznych, lecz jest to określenie przesadzone. Aktualnie należą do
najczęściej stosowanych w budownictwie indywidualnym. Ich montaż jest
stosunkowo łatwy i nie wymaga dużej ilości drewna szalunkowego. Składają
się z prefabrykowanych belek kratownicowych rozpostartych pomiędzy
ścianami nośnymi oraz pustaków wypełniających. Te elementy zabetonowuje
się od góry warstwą nadbetonu, aby otrzymać sztywność i wytrzymałość
całej konstrukcji. Stropy gestożebrowe mają stałe rozstawienie belek
(maksymalnie co 60 cm), co sprawia, że nadają się najlepiej do budynków o
regularnym kształcie.

Układanie stropu gęstożebrowego nie
wymaga udziału ciężkiego sprzętu, a deskowanie konieczne jest tylko na
jego obrzeżach i pod żebrami rozdzielczymi. Warstwa nadbetonu wynosząca
od 3 do 5 cm wiąże przez 3-4 tygodnie, co podobnie jak przy stropie
monolitycznym uniemożliwia obciążenie stropu i prowadzenie dalszych prac
budowlanych na następnej kondygnacji. Ze względu na rodzaj wypełnienia
przestrzeni pomiędzy belkami (najczęściej są to pustaki
keramzytobetonowe, żwirobetonowe lub ceramiczne) stropy gestożebrowe
mają wyższe własności termoizolacyjne w porównaniu do stropów
monolitycznych, zawsze też wymagają dodatkowej izolacji. Własności
termoizolacyjne stropów gęstożebrowych stają się podstawową korzyścią
dla inwestora, przemawiającą za wyborem tego systemu. Niestety większość
producentów wydaje się nie dostrzegać tego kierunku rozwoju. Wykonywane
przez nich pustaki stropowe oferowane są jako mało istotne wypełnienie,
a nie jako element decydujący o własnościach termoizolacyjnych.

Wyjątek stanowi system stropowy TERIVA TERMO System. Rozwiązanie to
występuje w trzech wariantach wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami: z
pustakiem 10-komorowym Teriva Termo (podniesiono parametry
termoizolacyjne dzięki usunięciu mostków termicznym pomiędzy komorami), z
pustakiem keramzytowym 5-komorowym Teriva Plus (posiada nadlewkę z
keramzybetonu, przez co nie wymaga dodatkowego nadbetonu, a ilość
nadlewki keramzytobetonowej daje dodatkowe parametry termoizolacyjne)
oraz z pustakiem (kształtką) styropianową Teriva Light (są najlżejsze i
najcieplejsze wśród stropów gęstożebrowych).

Parametry
termoizolacyjne stropów gęstożebrowych będą w przyszłości kluczowym
argumentem przekonującym klienta o wyborze takiego właśnie rozwiązania.
Dlaczego? Stropy tego typu mają swoje wady i powoli są zastępowane przez
inne rozwiązania. Do wad stropów gęstożebrowych zaliczymy wysokie
koszty robocizny, pracochłonność, długi czas wykonania (łącznie z
okresem wiązania nadbetonu), wysoka grubość stropu (zwłaszcza przy
większych rozpiętościach ok. 7 m i powyżej), materiałochłonność,
konieczność tynkowania, aby zamaskować w sposób trwały (bez późniejszych
niespodzianek) połączenia pomiędzy pustakami. Dlatego więc właściwości
termoizolacyjne będą dla klienta końcowego szczególnie istotne.

STROPY FILIGRAN

PREFABRYKOWANE STARSZEJ GENERACJI

Odpowiedzią na żmudne układanie stropów gęstożebrowych miały być stropy
typu Filigran, znane w Europie, szczególnie w Niemczech od lat 50-tych
XX wieku. Stropy te składają się z płyty prefabrykowanej, żelbetowej
Filigran (tzw. szalunku traconego) wykonywanej w fabrykach prefabrykatów
betonowych oraz betonu wylewanego na budowie. Konstrukcja stropu typu
Filigran nie wymaga deskowania. Montaż jest stosunkowo prosty, jednak
wymaga bardzo dokładnego wypoziomowania płyt i zastosowania
profesjonalnych szalunków. Dzięki doborze różnej długości płyt można
wykonać strop o skomplikowanym kształcie. Sama płyta Filigran posiada
również niski ciężar własny, a jej rozpiętość sięga zwykle 7-8 m, choć
może być wyższa, nawet do 12 m, lecz wtedy koszty takiego rozwiązania
rosną lawinowo i nie są konkurencyjne w stosunku do innych rozwiązań
(np. płyt strunobetonowych).

Uciążliwe niestety mogą okazać się
także, ograniczony dostęp dla sprzętu dźwigowego na budowie oraz
oczekiwanie na realizację zamówienia, które trzeba złożyć u producenta.

STROPY PREFABRYKOWANE

ŻELBETOWE I SPRĘŻONE

Stropy typu Filigran, stropy gęstożebrowe, podobnie jak opisane powyżej
stropy monolityczne, systematycznie tracą swoje dotychczasowe miejsce na
rynku i są wypierane przez rozwiązania pozwalające skrócić czas budowy
do minimum, dające oszczędność wciąż rosnących kosztów pracy. Ten trend w
budownictwie w ciągu najbliższych lat będzie zyskiwał na znaczeniu,
krótsze czasy realizacji i nowoczesne materiały budowlane będą jedyną
drogą do oszczędności zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i
instytucjonalnych.

Tak zwana wielka płyta jest znana w
budownictwie polskim od wielu lat. Dostępne tutaj rozwiązania możemy
podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich będą stropy z płyty
kanałowej „S" (często nazywanej płytą „żerańską"). Technologia ta jest
już jednak schyłkowa z uwagi na stosunkowo niewielkie rozpiętości
(najczęściej w zakresie 6-7 m) oraz niską jakość prefabrykatu. Dlatego
najbardziej perspektywicznym rodzajem stropu łączącym w sobie szybkość
wykonania, ekonomikę oraz wysokie rozpiętości będą płyty stropowe
strunobetonowe. Wykorzystując tę technologię można wyprodukować płyty
stropowe o rozpiętościach nawet do kilkunastu metrów, a następnie w
sposób prosty i szybki ułożyć je na budowie. Następnie po zalaniu
przestrzeni pomiędzy płytami oraz wieńca żelbetowego, można dalej
prowadzić prace budowlane. Takiego tempa pracy nie zapewniają omawiane
wcześniej rozwiązania. Opisany system stropowy wydaje się bardzo
korzystny dla budów dużych obiektów przemysłowych czy użyteczności
publicznej, w przypadku inwestora indywidualnego budującego dom
jednorodzinny, barierą nie do pokonania może okazać się brak dostępu do
budowy ciężkiego sprzętu dźwigowego.

Tę kluczową niedogodność
eliminuje nasz wielokrotnie nagrodzony system stropowy – Lekki Strop
Panelowy SMART. SMART jest nowatorski z uwagi na swą modułowość, jest to
bowiem płyta strunobetonowa o szerokości 60 cm (tak jak rozstaw belek w
stropie gęstożebrowym), którą można układać z auta wyposażonego w lekki
dźwig typu HDS. Jest to takie samo auto, które dostarcza na budowy
elementy stropu gęstożebrowego belki i pustaki stropowe.

Dolna
powierzchnia stropu panelowego jest gładka i nie wymagają tradycyjnego
tynkowania, a jedynie wykonanie warstwy wyrównawczej, co także obniża
koszty dla inwestora końcowego. Strop SMART posiada dużą rozpiętość (do 9
m) przy niskiej grubości, dzięki czemu uzyskujemy większą kubaturę w
pomieszczeniu. Do jego zalet można zaliczyć także doskonałą izolację
akustyczną. Lekkie stropy panelowe Smart są jedyną na rynku polskim
płytą strunobetonową dedykowaną do budownictwa jednorodzinnego.

Należy podkreślić, że stropy podlegają tym samym trendom rynkowym, co
inne produkty budowlane. Obecnie klienci poszukują materiałów o
wyśrubowanych kryteriach jakościowych, ekologicznych, energooszczędnych,
pozwalających na szybkie i sprawne budowanie, które skraca okres
realizacji inwestycji i redukuje jej koszty.